De Bilt stelt de 3 procentsnorm

 ‘Kiezen met kwaliteit’. Zo heet de zuinige spagaat die het Biltse bestuurscollege maakt tussen het belang van gemeentelijke bevolking en ‘s lands economische  imago in Brussel.  Deze Biltse Voorjaarsnota 2012 laat zich duidelijk leiden vanuit het ‘5 sterrenakkoord’ zoals dat in Den Haag is geconstrueerd in 7 weken plus twee dagen.

Dit ‘lente-akkoord’ zal tot verkiezingsdag 12 september a.s. een herfstig en mistig effect sorteren in een groot aantal gemeenten. In tegenstelling tot collega-gemeentebesturen die, zo stelt magazine Binnenlands Bestuur, niet eens de moeite nemen om met een voorjaarsakkoord te komen, heeft het Biltse college alvast beslist, ‘dat opnieuw bezuinigen noodzakelijk is’.

Dat betekent ettelijke miljoenen minder, en daarnaast een forse hap uit het nationale Gemeentefonds. ‘Less is more’ als nieuw bestuursmotto? Toch knap wanneer onze wethouder Sociale Zaken en Welzijn, ondanks dreigend geldgebrek erin slaagt om op gemeentelijk niveau zowel werkgelegenheid (WWnV) als Welzijn (WMO) én Jeugdzorg te ‘toveren’. Is een bepland lokaal ondernemersfonds van anderhalve ton over drie jaar echt een voldoende investering om (mondiale) economische tegenwind het hoofd te bieden?  

‘De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening houdt in alle gevallen prioriteit’,  belooft de wethouder Financiën.  Een goedkope belofte want een ‘prioriteit’  is nooit hetzelfde als een ‘zekerheid’. In de raadsvergadering van juni mag de Biltse raad, op weg naar een verdiend vakantiereces, een besluit nemen over deze voorjaarsinkrimpnota. 

Maar hoeveel constructiefs valt er nog te besluiten wanneer het bestuurscollege in een gemeentebegroting de 3 procentsnorm uit Brussel centraal heeft gesteld: ‘Daarom zal aanvullend moeten worden bezuinigd. Een gezonde financiële positie vormt immers de basis voor de ontwikkeling van een gemeente’, veronderstelt het gemeentelijke persbericht.

Het is afwachten of de eerste raadsvergadering na het zomerreces, vóór 12 september wordt afgewerkt of erna. Wellicht geven de verkiezingsuitslagen wel aanleiding tot een najaarsnota met een lentezonnetje….

Reageer

Your email is never shared. Verpluchte velden zijn gemarkeerd *

*
*