golfoorlog

Wanneer je binnen de burelen van het Ministerie van Defensie het woord ‘golfoorlog’ laat vallen, gaan de gedachten onmiddellijk uit naar het begin van de jaren ‘ 90 van de vorige eeuw en naar de eerste jaren van de huidige. Die tweede en derde slag om golfstaat Irak zijn een belangrijke aanleiding tot de recente dure parlementaire woordenstrijd om de aanschaf van een nieuw ‘ schietvliegtuig’ . Dat laatste synoniem is niet van mezelf, maar wel leuk. Deze Joint Strike Fighter is naar verluid ‘ helemaal niet gekocht’ , hoewel Nederland om onverklaarbare redenen wel al 20 miljoen (dollars of euro’s?) armer is. Wordt vervolgd.

Niet langer vervolgd wordt de golfoorlog om het Biltse Prinsenlaantje.  Diezelfde donderdag dat staatssecretaris Jack de Vries werd gekapitteld om zijn gulle gaven aan vliegtuigbouwer Lockheed, (geen onbekende in vliegend Nederland)  gaf de Biltse bestuurscoalitie zich eindelijk gewonnen. Een nieuwe golfbaan in De Bilt was geen haalbare kaart. Niet in de laatste plaats omdat de betreffende wethouders Ditewig en Mittendorf naast optimale tegenwind uit Maartensdijk, ook nog oppositie uit de Utrechtse Provinciale Staten te verduren hadden gekregen. Het aanvankelijke felle verzet tegen een vierde golfbaan binnen de Biltse gemeentegrenzen kwam uit de natuur- en milieuhoek. Uiteindelijk is het pleit beslecht op grond van vrije uitbreidingsmogelijkheden voor Biltse veehouders. ‘Koeienboeren’  en ‘ geitenwollensokken’  kunnen dus wel degelijk  belangen delen. Onze eigen golfoorlog is goed afgelopen en ook nog heel voordelig. Al moeten we de bonnetjes wel goed bewaren.

One Reactie