Grensconflicten

Wie halen het in hun hoofd om een vliegtuig ‘Pilatus’ te noemen? Dat in zijn eentje de rust van de gehele omgeving verstoort  met zijn luidruchtige gebrom? Welnu, het is de parachutespringclub van gemeente Hilversum.  Hun vliegtuig, de Pilatus Potter, irriteert de noordelijkste kern van gemeente De Bilt.  ‘Gemeente Hilversum denkt niet aan de omgeving’,  aldus de plaatselijke dorpsraad van Hollandsche Rading in een geëmotioneerde reactie aan een lokale krant.

Kern van rust 

‘Want’, zo is de vrees: ‘als het aan de Hilversumse gemeenteraad ligt zal het vliegveld Hilversum zijn startbaan ‘configureren’ (zeg maar verleggen),  in de richting van het natuurgebied Noorderpark.  Zodat het vliegtuig Pilatus uitgerekend zal gaan roldedebolderen boven de twaalf picknickbanken die de plaatselijke agrarische natuurvereniging te Westbroek daar  een maand geleden zorgvuldig heeft geposteerd.

Gemeente De Bilt en Provincie Utrecht betaalden mee aan het recreatieve project.  Om, zoals het AD Utrechts Nieuwsblad op 1 november kopte: (…) fietser en wandelaar een rustpunt te geven’.  Dat ook gelande parachutisten bij zo’n maaltijd uit het vuistje zouden aanschuiven, daarmee had initiator en voorzitter Johan Lam van de agrarische natuurvereniging  niet gerekend. Evenmin als wethouder Kamminga van De Bilt. Bij de presentatie drong hij er bij de omringende gemeenten  (Utrecht, Stichtse Vecht, Hilversum) op aan,  om zuinig te zijn op de kern van rust, die het Landschap Noorderpark nog steeds is.

Jammer dus,  dat in Hilversum (provincie Noord-Holland),  niet het Utrechts Nieuwsblad maar de Gooi-en Eemlander wordt gelezen. Zodat het duurzame signaal vanuit  buurprovincie Utrecht, het bureau van Hilversums burgemeester Pieter Broertjes waarschijnlijk niet heeft bereikt.  Druk als hij is met de uitbreiding van zijn eigen gemeente.

Ooit,  zo vermeldt althans Wikipedia beschikte gemeente Hilversum over 100.000 inwoners.  Thans moet ze het kennelijk met slechts 85,5 duizend doen. Zou dat de aanleiding zijn tot de bouwplannen van de nieuwe wijk Ter Sype, die met 600 woningen het inwonertal van 90.000 opnieuw in beeld brengt?

Hollandsche Rading, aan de Bilts/Utrechtse kant van de grens, vreest dat het aangroeiende verkeer dat daarvan het gevolg zal zijn, wordt afgewenteld op deze woonkern en daarmee op gemeente De Bilt.  Dreigt er een grensconflict tussen de beide gemeenten?

Convenant 

Vanochtend las ik over het convenant, dat gisteren werd getekend door de gemeenten van de provincie Flevoland.  Niet onwaarschijnlijk als gevolg van intergemeentelijke onmin.  Centraal in deze bestuursafspraak:  ‘het bouwrijp maken van bedrijfsterreinen’. Regionale afstemming onder regie van de provincie kan overschotten  aan bedrijfsterreinen voorkomen, en heeft een positief effect op de kwaliteit. Als gemeenten er samen niet uitkomen, zal de provincie daarover een besluit nemen’, aldus de Flevolandse afspraak in het  provinciehuis van Lelystad.

Wat echter te doen,  als het gemeentelijke conflict gaat over het behoud van rust en natuur in een lokaal landschap.  Terwijl de twee gemeenten elk onder toezicht staan van een andere provincie?  Wordt het geschil dan naar de de verantwoordelijke gedeputeerden van Utrecht en Noord-Holland doorgeschoven? De één in Utrecht-Stad en de ander in Haarlem? Met welk resultaat?

Reageer

Your email is never shared. Verpluchte velden zijn gemarkeerd *

*
*