nieuwsbrief voldoende raadsvoorlichting?

Verleden week vroeg een journalist René van Trigt zich in een webcolumn van VNG-magazine af, waarom de volksvertegenwoordigers van gemeenteraden het informeren overlaten aan gemeentevoorlichtes. Dat zijn voorlichters die in hoofdzaak het gemeentebestuur vertegenwoordigen, dus de burgemeester en wethouders als bazen van de ambtenarij. Het informatief shoppen buiten die voorlichtersdeur wordt, zoals algemeen bekend in journalistenland, nadrukkelijk niet op prijs gesteld.

Columnist pleitte daarom voor een onafhankelijk raadsvoorlichter, eventueel geplaatst op het griffiekantoor, voor 8 tot 16 uur per week. Er zijn vraagtekens te plaatsen bij de realiseerbaarheid van raadsvoorlichting.Want hoe kan zie iemand in z’n eentje al die verschillende fracties met vaak tegengestelde opinies vertegenwoordigen. ‘Alle neuzen dezelfde kant uit’, immers dé definitie van public relations valt binnen een politiek gremium moeilijk te realiseren. Mijn geestesoog zag een roodaangelopen octopus met burn-outverschijnselen.  Kortom ik had nog geen echt beeld van de functie-invulling van de raadsvoorlichter.

Maar ik blijk me druk te maken om niets; de VNG-nieuwsbrieven worden kennelijk goed gelezen op de Biltse secretarie. Want de inkt van de VNG-column is nauwelijks droog of er ligt een digitale nieuwsbrief van de Biltse Raad in mijn mailbox. Waarin Bilts burgemeester Arjen Gerritsen zich verheugd toont over het eerste exemplaar van het initiatief’. Maar waarom hij eigenlijk? Het voorzitterschap van de raadsvergadering maakt hem tot eigenaar van twee petten.

Hij is dus objectief noch de aangewezen persoon om hierover als eerste het woord te voeren.  Al doet fractievoorzitter Anne Brommersma van Groen Links/PvdA een poging namens de Raad zelf,  ík zou vicevoorzitter en naamgenoot Anne Doedens hebben gekozen om het digitale product gemeentebreed te introduceren.

Helaas is de raadsvoorlichting een eenrichtings nieuwsbrief geworden. Uitgaande van de Biltse Griffie. Dus voor de werkelijke politieke ontwikkelingen en raadsinfo moet een journalist nog steeds gewoon bij de fractieleden zijn. Ergens in de duistere wandelgangen of de anonimiteit der sociale media. Vraagje: Hoe ziet de ideale raadsvoorlichter eruit?

René van Trigt, 28 september 2011: http://bit.ly/qj0omL

Persbericht gemeente 4 oktober 2011

RAAD LANCEERT EIGEN DIGITALE NIEUWSBRIEF
 
De gemeenteraad van De Bilt brengt vanaf vandaag maandelijks een eigen nieuwsbrief uit. Deze digitale nieuwsbrief wordt na elke raadsvergadering verstuurd en kijkt terug op de belangrijkste besluiten, werkbezoeken en activiteiten van de afgelopen maand. De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die op de hoogte wilt blijven van het raadswerk.Belangstellenden van binnen en van buiten de gemeente De Bilt kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via http://www.debilt.nl/nieuwsbrieven. 
Burgemeester Arjen Gerritsen is blij met het initiatief: “De raad heeft als hoogste bestuurlijke instantie een eigen verantwoordelijkheid richting de inwoners en organisaties van de gemeente. Met deze nieuwsbrief heeft de raad een eigen instrument in handen waarmee inwoners, organisaties en andere belangstellenden geïnformeerd worden over actuele onderwerpen.”
Ook fractievoorzitter van GroenLinks/PvdA, Anne Brommersma vindt het belangrijk om de inwoners te informeren over het raadswerk. “Raadsleden zijn gekozen vertegenwoordigers en wij moeten verantwoording afleggen aan de omgeving. Dat kan op allerlei manieren en de nieuwsbrief is er een van. De samenleving verzamelt steeds meer informatie digitaal, dus is het logisch dat de nieuwsbrief op deze manier verspreid wordt. Bovendien is in de nieuwsbrief meer ruimte voor informatie dan op de gemeentepagina, waar alleen de agenda’ s van de vergaderingen staan.”
De digitale nieuwsbrief is van de hele raad en is geen platform voor partijpolitieke uitingen. De fracties hebben hiervoor hun eigen websites en gebruik van social media.
 
 
 
 
 
 

Reageer

Your email is never shared. Verpluchte velden zijn gemarkeerd *

*
*