Ouder-en-kind van de rekening

‘Rust, reinheid en regelmaat’. Welke aanstaande ouder neemt zich niet voor om deze drie klassiekers van de degelijke opvoeding te handhaven. Hoe moeilijk dat is, daar komt diezelfde ouder direct na de bevalling al achter. Denk aan onverwacht kraambezoek en gebroken nachten. Vaders die al snel weer voluit aan de bak moeten.  De moeders hebben vaak grote moeite om zichzelf te hervinden.  In deze crisistijd hangt bovendien nog de doem van dreigende werkloosheid boven het hoofd van de jonge ouders.

Niet te vergeten de al maanden durende ongeregeldheden binnen de landspolitiek. Want al doe je als ouder nog zo je best om de rust en de regelmaat binnenshuis en in je werk te garanderen, wanneer ‘de economie’ als gevolg van financiële wanprestaties ver weg, op  de klippen is gelopen dan is het hozen op het Binnenhof en vrijwel ieder gezin zit met de gebakken peren. ‘Ach ja alle prijzen stijgen, maar mijn salaris gaat niet mee’, reageerde een jonge vrouw desgevraagd en vrij gelaten in het journaal naar aanleiding van de 2procent BTW-stijging.

Vandaag nog besloten de aanstaande regeringsleiders Rutte en Samsom de geplande Forensentaks voor ver-weg-werkers en Langstudeerboete voor studenten’ uit het zogeheten Lente-akkoord van april/mei tóch maar af te blazen. ‘Je kunt ons toch niet de schuld geven van de huidige crisis’, reageerde een Nijmeegse student, aan een prijzig biertje op een plaatselijk terras.  Best wel een goede opmerking trouwens, want de vraag is wie  er  schuld heeft aan deze crisis.  Waarom zouden schuldelozen het gelag moeten betalen?

Terug naar het thema rust, de reinheid en de regelmaat van het begin. Nog steeds niet van tafel zijn de aangekondigde bezuinigingen op de kinderopvang.  Daarmee is het gedaan met de rust van werkende vrouwen die de opvangkosten niét kunnen opbrengen en onzekere of onregelmatige opvang moeten  zoeken.

Opnieuw voor de vraag worden gesteld: zal ik blijven werken of voor de kinderen zorgen?  De kinderopvangcentra zelf, voor kort nog een bloeiende bedrijfstak met groeiende werkgelegenheid zien sinds de zomervakantie de aanmelding met 15/20 procent dalen. Ontslag en werkloosheid dreigen in de sector,  evenals toenemend kwaliteitsverlies en de negatieve spiraal als eindresultaat. Kinderen die de rust, reinheid en regelmaat van het kinderopvangcentrum hebben genoten, worden daar vanaf gehaald omdat de kosten van het centrum naar verhouding hoger zijn dan het inkomen van meestal de moeder.  De Néderlandse moeder. Dat moet erbij gezegd. Want in andere Europese landen, die net als wij in economische crisis verkeren hangt fatsoenlijke kinderopvang niet aan het zijden draadje van de economische varkenscyclus.

Zou het onze toekomstige regering wel uitkomen, bij de huidige omvangrijke werkloosheid, dat vrouwen hun plaats achter het ‘aanrecht en wastobbe’ weer innemen. Totdat de economie opnieuw aantrekt en op vrouwen weer appél kan worden gedaan om ‘mee te doen in het arbeidsproces’. Rust, reinheid en regelmaat: wie de geschiedenis kent,  kan de toekomst wel raden.

Reageer

Your email is never shared. Verpluchte velden zijn gemarkeerd *

*
*