Snijd in Utrechts groen……

18 april 2011

……….. en je snijdt economisch in eigen vlees. 

Joris Hogenboom

Net als Marco Glastra van het Utrechts Landschap en Jaap Docter, regionaal directeur van de Kamer van Koophandel (zie beide interviews onder kop economie) zoekt Joris Hogenboom van de Utrechtse Milieufederatie NMU het evenwicht tussen economische bedrijvigheid en natuurontwikkeling in Utrecht. Hij onderschrijft de stelling van Tom Bade, dat Utrechts provinciaal en gemeentelijk geld wordt verdiend door de vestigingsrelatie met de groene Utrechtse Heuvelrug. (Bron: Het geld groeit op onze Heuvelrug: Tom Bade, Olivier van der Schroeff 2002)

‘Weeg de kosten en baten van natuur en landschap eens af’, stelt Hogenboom.‘Een overheid die voetstoots 60 procent op haar budget natuur wegsnijdt zal dat op termijn flink bezuren. Want ons nationale groen is allesbepalend voor ons leefklimaat en daarmee ook voor onze economie. Wie wil nou niet groen en landelijk wonen, werken, recreëren, én herstellen? Zowel mentaal als lichamelijk. Het is echt niet toevallig dat je zoveel zorginstellingen aantreft op de Heuvelrug. Ga daar elders in de Randstad maar ‘s om.’

‘Naar mijn smaak beschouwt het huidige kabinet de natuur louter als een lastpost. Men vergeet te kijken naar de grote voordelen van een gezond vestigingsklimaat. Voor wonen én werken. Waag eens een objectief vergelijkend onderzoek, tussen de arbeidsproductiviteit en arbeidsvreugde in een ronduit verstedelijkt gebied én die op onze Heuvelrug.’

Goedkoper gezond

Als we dan zo nodig een vergelijkend kosten/batenplaatje moeten laten zien, zoem dan eens in op het zorgbudget. Gezondheidszorg is al jaren een hoofdpijndossier in opvolgende kabinetten. Steeds duurder, bij een steeds grotere eigen bijdrage. Niet voor niets is al eeuwenlang gebruik, dat mensen voor hun rust en herstel ‘naar buiten’ gaan, om de drukte te ontvluchten. Het is dus doodzonde dat het geplande natuurpark Haarzuilens is wegbezuinigd.’

‘Je zult maar een huis bezitten in Vinexwijk Leidsche Rijn, terwijl deze groene ‘belofte’ in rook is opgegaan. Iedereen kan toch bedenken dat de kip met de gouden eieren is geslacht, zodra er geen ‘buiten’ meer is. Wat zouden ziektekostenverzekeraars over hebben, voor een relatief goedkoop herstellingsoord als de vrije natuur?’

Sinds 2008 worden Provinciale Utrechtse landschap, natuur en water behartigd door de Provinciale Commissie Leefomgeving. http://utrecht.regelingenbank.eu/regeling/?id=510  

Joris Hogenboom, directeur van de Utrechtse Milieufederatie NMU vertegenwoordigt de natuur -en milieubeschermingorganisaties.

 Provincie Utrecht wordt de komende jaren bestuurd door VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Utrecht heeft als eerste van de twaalf provincies een nieuwe coalitie gevormd, na nog geen drie weken onderhandelen. Het brede bestuur richt zich op economische en ruimtelijke ontwikkeling, bereikbaarheid, natuur en landschap en cultuurhistorisch erfgoed. (….) wordt nadrukkelijk geïnvesteerd in cultuurhistorisch erfgoed en cultuureducatie. Bron: Binnenlands bestuur 4 april 2011

Reageer

Your email is never shared. Verpluchte velden zijn gemarkeerd *

*
*