Stem die zondagsuper eens af!

Ik bleef met vragen zitten….. De website van De Bilt meldde recent een ‘draagvlakonderzoek’, dat warmlopen zou uitwijzen voor gemeentelijk winkelen op zondag. Persoonlijk niet onderzocht was ik benieuwd naar het gewicht en de definitie van deze research. De morrende signalen in mijn eigen Wijk De Bilt (Oost) hoek Albert Heijn XL en Dirk van de Broek, speelde ik digitaal door naar collega-Kern Maartensdijk. Om precies te zijn naar de mannenbroeders van de daar gevestigde SGP. Zij hebben inmiddels zowel onderzoek als draagvlak in een persbericht tot moes vermalen.

Tour de France

De lokale Staatkundig Gereformeerden hebben een naam op de houden waar het gaat om wat ‘wel en niet mag op zondag’. Moreel en sociaal economisch. Nog niet zo lang geleden strekte gemeentelijk fractieleider Johan Slootweg zijn indrukwekkende gestalte uit van berm tot berm, om de geluids- en andere fietsoverlast van de Giro Italia ervan te weerhouden zijn dorp op zondag te doorkruisen. Ongetwijfeld zal de kaashandelaar te Overvecht er opnieuw vóór gaan liggen, wanneer de organisatie van de Tour de France (start Utrecht 2015) koersideeën heeft voor een Maartensdijkse zomerzondag.

Commissielid Arie van der Vlies, toont zich zoals gebruikelijk een volleerd fractie-assistent: ‘De SGP-fractie heeft de achterliggende tijd zelf ook onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van het draagvlakonderzoek. De feiten die hieruit naar voren komen en de conclusies die de fractie kan trekken, liegen er niet om’, schrijft hij aan de pers. Fractievoorzitter Johan Slootweg in citaat:  “We kunnen de wijze waarop het gemeentelijke onderzoek is gedaan en dus ook de uitkomst ervan niet anders zien dan broddelwerk.”

Zondag rustdag

“Wie de SGP kent, weet dat de partij op grond van de Bijbel tegen het openstellen van winkels op zondag is. Een christelijke partij streeft ernaar dat de Tien Geboden die in de Bijbel staan als leidraad gelden in de samenleving. Openstelling van winkels op zondag past niet bij het gebod over het houden van de zondag als rustdag”, briest Slootweg via het plaatselijk journaille. Hij belooft Wethouder Jolanda van Hulst (VVD/EZ) een paar gepeperde Raadsvragen. Waarmee hij het gegarandeerd ook zal opnemen voor de kleinschalige winkeliers in zijn eigen Maartensdijk, in De Bilt en Bilthoven.

Slootweg noemt het onderzoek ‘broddelwerk’. Ikzelf vraag me af: ‘überhaupt welk werk’? De tamtam in mijn eigen directe omgeving, die me op de hoogte stelde van de verontrustende ontwikkelingen? Het risico van iedere zondag rumoer en volle parkeerplaatsen op Hessenweg en omgeving? Want zolang het vrij parkeren is op het Herenplein, is de Biltse Albert Heijn tevens gegarandeerd van winkel- en autobezoek uit Utrecht e.o.  Bepaald minder geruisloos dan het bevolkingsonderzoek, dat er hoegenaamd aan vooraf ging. ‘Ach, die supers willen gewoon open op zondag’, hoor ik al gelaten in Wijk De  Bilt, een dikke vinger veronderstellend in de bestuurlijke pap.

Enquête?

Gedane zaken die geen keer kennen? Liever niet. Dus laat maar komen, die gemeentelijke, extern getoetste enquêteformulieren. Op mijn eigen deurmat. Dezelfde plek waar de aanslagformulieren OZB en Waterschap terecht komen. Trouwens Arie van der Vlies, speel de onderzoeksmethode en – resultaten van jullie eigen SGP-onderzoek eens door naar de pers!

 

 

 

Reageer

Your email is never shared. Verpluchte velden zijn gemarkeerd *

*
*