Jong in De Bilt of variaties op de Raad

Verleden week hebben de Biltse basisscholen de  jaarlijkse Citotoets of ‘ landelijke proef op de achtste groeper’ , afgelegd. Volgens sommige media zou de uitslag daarvan bepalend zijn voor je hele toekomst. Dat laatste lijkt mij schromelijk overdreven. Maar afgezien daarvan geldt voor onze gemeente de grote vraag:  gaat die toekomst zich voltrekken in De Bilt of zoals tot dusver gebruikelijk toch erbuiten? Zou hier over jaar of zes voldoende werk, huisvesting of cultuur en vermaak te vinden zijn, om de jongste generaties binnen de gemeentegrenzen te houden?

Voorwaarts naar de raadsverkiezingen. Gisteren constateerde ochtendblad Trouw, rijkelijk laat wat mij betreft, want de kieslijst ligt allang vast, het gebrek aan bevolkingsdiversiteit in de nationale gemeenteraden. Er zou een te groot percentage (ex) ambtenaren en mensen uit het onderwijs in vertegenwoordigd zijn. En te weinig vrouwen. Persoonlijk kan ik daaraan toevoegen dat in het Bilts bestuursgezelschap het aandeel minus 30, wat zeg ik minus 40, geheel ontbreekt, zowel bij mannelijk als vrouwelijk. Ik heb zelfs horen fluisteren dat onze burgemeester de benjamin is van alle raads-en collegeleden.  Je kunt je afvragen of het mogelijk is dat een lichtelijk vergrijsd gemeentebestuur in staat of bereid is om onze woonplaats zo in te richten dat ook de nieuwste generatie zich er thuis en gezien voelt. Moet de gemeenteraad een afspiegeling zijn van de bevolking om optimaal te kunnen functioneren naar tevredenheid van jong, oud, vrouw, man, hooggeschoold of lager, wetenschapper of  vakmens, Bilthoven-Noord of Westbroek?

Ik vind van wel. De volgende vraag is, hoe je zoiets inricht. Zo aantrekkelijk is het raadswerk meestal niet. Het vraagt nog steeds heel veel tijd en is voor velen behoorlijk abstract, dus weinig concreet en moeilijk bij te houden. Waarom trouwens nog steeds in hoofdzaak mantel(pakken) in de Mathildezaal. En geen overalls, gympen of  ‘bewust’  afgezakte spijkerbroeken. Wil een gemeentebestuur een afspiegeling zijn van het publiek, maak jezelf dan aantrekkelijk en aanspreekbaar. In taalgebruik, beeld en geluid. Voor het zover is zijn we in ieder geval een bestuurstermijn verder, maar ga de uitdaging eens aan. Voorzichtig te beginnen vanaf 3 maart.

Reageer

Your email is never shared. Verpluchte velden zijn gemarkeerd *

*
*