Winkelcentrum ‘De druipende gier’?

 

Houdt u van stripverhalen? Kent u de kostelijke serie Lucky Luke? Dan begrijpt u vast wel wie ik bedoel met de titel van deze blog. Gezeten op een houten toegangsbord, de hals op louche wijze ingetrokken, wacht de gier rustig af wat er te gebeuren staat in zijn spookstad. Van zijn gekromde snavel druipt zonder oponthoud de karakteristieke druppel. Niet zelden houdt de doodgraver zich vlak in zijn buurt op, het meetlint nonchalant uit de zak bungelend.

In Bilthoven werd in 1983 De (K)winkelier afgeleverd. In het huidige gemeentelijke jubileumjaar heeft het winkelcentrum exact de leeftijd van 30 jaren bereikt. Zij het met veel hangen en wurgen. De naam van het winkelcentrum is een speelse variant op de andere vogelstraatnamen in de nabije omgeving. Bij de opening van het project, dat voor rekening kwam van Ontwikkelaar-Grondeigenaar Kerkebosch BV uit Zeist liep de hele gemeentelijke secretarie uit. Om het uiterst moderne wonder van detailhandel in ogenschouw te nemen. Trots dat bestuur en raad gezamenlijk het wijze besluit hadden genomen om het areaal bouwgrond, dat immers niet veel meer was geweest dan een weiland en wat afbraakgoed, voor een redelijke prijs te verkopen aan de heer Lisman cum suis.

De jaren gingen voorbij en ‘de loop’ zat er goed in op winkelcentrum De Kwinkelier. Maar zoals dat gaat met goed bewinkelde centra, doken hier en daar slijtageplekken op. Het gemeentebestuur deed wat het moest doen en attendeerde de eigenaar op de noodzaak van herstel en onderhoud. Het ene jaar reeg zich voorspoedig aan het andere. Maar zodra De Kwinkelier de 21e eeuw had bereikt reageerde de eigenaar almaar meer gematigd en terughoudend. Zodra de economie ook buiten het winkelcentrum instortte was het voor gemeente De Bilt nog slechts pleisters plakken en wachten op erger. Eigenaar Lisman liet zich in de zeer geïnteresseerde pers vertegenwoordigen door een woordvoerder, die afwisselend sprak namens het bedrijf Kerkebosch en De Elf Provinciën: ‘Onderhoud? Welk onderhoud?  Gevaar? Welk gevaar? Nieuwbouw?  Wie, waar?’

Gemeente zag het winkelcentrum ‘gedateerd’ raken. En dat is een eufemisme, want Jaren Tachtigstijl is bepaald geen Millenniumstijl. Sloeg ten einde raad de hand zelf maar aan de ploeg. In de stellige overtuiging dat het opgewekte initiatief ‘Bilthoven Bouwt’ waarin zelfs het nationale Prorail participeerde, Kerkebosch/De ElfProvinciën tot handelen zou motiveren:

‘De herontwikkeling van De Kwinkelier is erop gericht het winkelcentrum meer te betrekken bij de rest van het centrum. Door toevoeging van woningen en horeca wint De Kwinkelier aan functionaliteit en daarmee aan levendigheid. Heldere routes, duidelijke entrees, het verwijderen van overkappingen en het beperken van de hoeveelheid luifels, maken ruimte voor een moderne, passende uitstraling. Ook met de keuze van het straatmeubilair en de beplanting kan een eleganter en rustiger beeld worden bereikt,’ aldus het gemeentebestuur.

Iedereen in gemeente De Bilt was enthousiast, burgemeester en wethouders voorop. Gaf opnieuw het goede voorbeeld, door Kerkebosch te laten zien hoe ‘afbraak’ eruit ziet: de muziekschool ruimde opzichtig het veld en maakte plaats voor een…..weiland. De kranten stonden er vol van, maar grondbezitter Kerkebosch reageerde uitsluitend door het getekende contract op te schorten met zowel uitvoerder Synchroon als het gemeentebestuur. ‘Some you win, some you loose, reageerde Jagtlust, zo laconiek als een boer met kiespijn in oktober 2012. Niet wetend waar nu nog raad te halen.

Eigenaar Lisman en de zijnen hulden zich in stilzwijgen maar in Bilthoven was het ‘mor’-stadium wel bereikt. Niet alleen bij het winkelpubliek maar vooral ook bij de winkeliers zelf en bij de ondernemersfederatie. Een groot aantal winkeliers in het afbrokkelende centrum koos het hazenpad; de overblijvers kwamen er onderling niet uit hoe ze hun verhuurder juridisch zouden moeten aanpakken.

De temperatuur is hoog opgelopen in de afgelopen zomermaanden. Want de toezegging van Kerkebosch dat afbraak van de sleetse winkelgelegenheid vóór het 2e kwartaal 2013 zou zijn afgerond is, zoals gebruikelijk niet bewaarheid. Een raadslid dat recent de winkeliers ter plaatse steun kwam betuigen en hulp wilde bieden, kon het vege lijf nog juist behoeden voor pek en veren.

Einde bericht. Want van de zijde van de eigenaar Lisman alias Kerkebosch alias De Elf Provinciën blijft het stil. Doodstil. De grondeigenaar houdt de pokerkaarten strak tegen de borst. De gemeente, die 30 jaar geleden zo enthousiast zijn grondgebied verkocht kan en doet weinig anders dan inwoners en ander winkelpubliek via de regionale en lokale pers gerust te stellen en veiligheidswaarschuwingen af te geven.

‘Bilthoven Bouwt’ op zijn website: (….) ‘Want de gemeente heeft de touwtjes niét in handen. Kan uitsluitend medewerking verlenen en partijen onverbloemd laten weten dat er zo snel mogelijk een gemoderniseerd winkelcentrum komt met ruimte voor voorzieningen en een prettig verblijfsklimaat’. Aldus de economiewethouder.

En ‘Lucky Lisman’? Die vaart op zijn motorjacht de ondergaande zon tegemoet. A lonesome cowboy far from home. Wordt vervolgd?

……………………………………………………..

Uit: De Vierklank

30 oktobert 2013

Eindelijk gaat het gebeuren!

‘Renovatie Kwinkelier van start’, kopten de kranten vorige week. Vanaf maart 2014, zo verkondigdenzij, zullen de renovatiewerkzaamheden in het Bilthovense winkelcentrum eindelijk van start gaan. Eindelijk, want eigenaar Kerckebosch/De Elf Provinciën deed ookeen jaar geleden toezeggingen dat denieuwbouw en herstelwerkzaamheden in het eerste kwartaal van 2013 zouden aanvangen. Nog in oktober 2012 werd de stekker uit de aanvankelijke plannen getrokken, omdat de eigenaar het uitvoeringscontract verbrak met projectontwikkelaar Synchroon in Utrecht. Maar begin oktober jl. kondigde de eigenaar van de Kwinkelier ten overstaan van de HuurdersbelangenverenigingDe Kwinkelier de uiteindelijke vernieuwing van het Bilthovense winkelcentrum aan.

Uitvoeren

Woordvoerder Harm Mensink van winkelverhuurder DeElfProvinciën: ‘We gaan precies uitvoeren wat in de bouwvergunning staat. Dat betekent dus dat we zowel nieuw gaan bouwen als renoveren.’ Voorzitter Theo van der Lugt van de Biltse Ondernemersfederatie BOF: ‘Uiteraard zijn eerder toezeggingen gedaanover een op handen zijnde renovatie. Maar ik heb in de wandelgangen begrepen dat het Kerckebosch deze keer ernst is. Ik ben positief en heb goede hoop dat het eindelijk goed komt met het winkelcentrum’.

Eenheid

Marieke Thissen, woordvoeder van de gemeentelijke projectorganisatie BilthovenBouwt geeft aan dat ze over de inhoud van de aangekondigde renovatieplannen niets kan zeggen. ‘Dat is iets tussen eigenaaren winkelhuurders. Ik beschik niet over een artist impression of bouwtekening en weet dus niet hoe het uiteindelijke resultaat eruit gaat zien. Wat ik wel weet is dat de nieuwe Kwinkelier een eenheid moet gaan vormen met de rest van de nieuwe Bilthovense Centrumwijk. Want dat is de voorwaarde van het masterplan, het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan. Aan de hand daarvan is Kerckebosch indertijd de bouwvergunning verleend.’

Vergunning

John Kragting, projectleider namens de gemeente: ‘Ik heb begrepen dat de mogelijkheid bestaat vanwijzigingen op het originele plan van Kerckebosch. Daarover is nu het overleg tussen eigenaar en dewinkeliers. Indien die wijzigingen dusdanig ingrijpend zijn dat ze over de grenzen gaan van het bestemmingsplan, dan moet de eigenaar opnieuw een bouwvergunning aanvragen.’

Wordt vervolgd.

 

 

 

 

 

One Reactie